میانکوه
مرکز خدمات جهاد کشاورزی میانکوه

مسئول مرکز: مسلم جمشیدی

شماره تماس مرکز: 03834351167


شهروروستاهای تحت پوشش این مر کز:
1-شهرسرخون 2-روستای ورهزرد 2-روستای سرهزرد3-روستای دهکهنه4-روستای ملکشیر5-روستای تولدان6-روستای سرکنه7-روستای کنمی 8-روستای چلدان 9-شهرک کاظمیه10-روستای سرچشمه 11-روستای سرمازه12-روستای سربنه 13-روستای وقفی 14-روستای شیاسی 15-روستای قائیدان 16روستای رفن 17- شهرک محمدی 18-روستای گلشور 19-روستای هفت تلخه 20-روستای بهلول آباد 21-روستای عزت آباد 22-روستای شکر آباد 23-روستای شلیل 24-روستای دورک قنبری 26روستای گوزلک 27-روستای لندی 28-روستای مورتل تاک 30روستای چنده 32-روستای گندمکارسفلی33-روستای کاهیدان 34-روستای علی آباد 35-روستای سرقلعه 36-روستای گندمکار خلیلی 37-روستای گندمکارعلیا 38-روستای سرخون قیصری 40-روستای سرخون سفلی

شرح وظایف این مرکز:
1-جمع آوری واطلاعات،تدوین شناسنامه وسایر موارد مورد نیاز بانک اطلاعات کشاورزی از کلیه استعدادهای وتوانمندیهای بالقوه وبالفعل کشاورزی درحوزه تحت پوشش
2-ارائه خدمات مشاوره فنی ،آموزشی، ترویجی به بهر برداران بخش کشاورزی
3- زمینه سازی وهمکاری در جهت شکل گیری وگسترش نهادها وتشکل های غیر دولتی واگذاری امور به آنان وحمایت از آنها
4-زمینه سازی برای ایجاد مزارع نمایشی وآزمایشی وپژوهش های میدانی وکاربردی با مشارکت بهربرداران
5-برقراری ارتباط موثرومستمر باکشاورزان از طریق سازمان دهی بهره برداران،نخبگان،مددکاران ترویجی وگروه های اجتماعی واقتصادی
6-نظارت مستمر برپروژه های مصوب حوزه تحت پوشش وارئه گزارش به مراتب ذیربط
7-بررسی واصلاح نظام های بهربرداری ومتشکل کردن بهر برداران در حوزه های مختلف بخش کشاورزی
8-بررسی توانمندی های ،ظرفیت ها،مسائل ومشکلات بخش کشاورزی
9-معرفی فناوری ها وروش های مناسب جهت افزایش راندمان تولید ومعرفی صنایع تبدیلی وتکمیلی مربوطه به منظور افزایش ارزش افزوده
10-ارائه گزارش هفتگی تغییر کاریری اراضی کشاورزی حوزه عمل تحت پوشش
11-معرفی کشاورزان جهت استفاده از تسهیلات بانکی(خرید تراکتور وادوات کشاورزی)
12-نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی وسموم دفع آفات وقارچ کش ها
13-برگزاری کارگاهای آموزشی ترویجی
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/10
تعداد بازدید:
2917
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal